Biopellet Biomass Enerji Yakıt Ürünleri Sanayi A.Ş. biokütle enerji sektörüne ve yakma kazanı olan fabrikalara, okullara, otellere yakacak pellet üretimi yapar. Pellet, odun talaşının belli bir nem oranına düşürüldükten sonra mikronize edilerek, sıkıştırılması ile 6mm çapında 5-7cm arası uzunlukta şekillendilmesiyle elde edilen ürüne verilen addır. Kalorifik değeri, 5000 kCal (+-%10) ve %6-8 arası nem ile üretim yapılmaktadır. 2017 yılından bugüne pellet üretim tecrübemiz ile kaliteli bio enerji yakıtı üreterek doğayı temizlemekte ve fosil yakıtlardan çıkan karbon gazları salınıma engel olmaktayız.

%100 yerli öz kaynaklardan üretim yapmaktayız. Fosil yakıt ithalatının azaltılması ve ülke ekonomisine katkı sağlamasına çaba sarf etmekteyiz. Çevre kirliliği, küresel ısınma ve fosil yakıtların ekonomik olarak yoğun dalgalanma göstermesi yenilenebilir enerji kaynaklarından biyokütle ile ilgili olarak son yıllarda yapılan çalışmalara hız kazandırmıştır.

Birçok gelişmiş ülke biyoenerjiyi geleceğin temel enerji kaynağı olarak görmektedir. Biyokütle enerji kaynaklarının en başında pellet yer almaktadır. Pellet yakıtı ısınma ve sanayi amaçlı yakma sistemlerinde kullanılabilir. Kazanlar konutlarda ısınma amaçlı kullanıldığı gibi enerji gereksinimi olan birçok sanayi dalında da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Biyokütle yakıtı olan pellet yakıtının fosil yakıtlara oranla daha yüksek uçucu içeriği, yüksek oksijen içeriği, düşük ateşlenme sıcaklığı, yüksek yanma hızı ve ısıl değere sahiptir.

Pelletin nemli ortamda üretiliyor olması ve çok küçük ebatlarda sıkıştırılarak elde edilmesi nedeniyle yakıt muadillerine (kömür vb) göre yaklaşık 2 katı enerji elde edilmesini mümkün kılmaktadır.