1
biopellet 1

Pellet Nedir?
 

Pellet yakıtları, sıkıştırılmış organik madde veya biyokütleden yapılan biyoyakıtlardır. Hayvansal, tarımsal ve ormansal atıkların kurutulup, öğütüldükten sonra yüksek basınç altında sıkıştırılması ile oluşan forma verilen isimdir. Biyokütle, enerji üretmek için kullanılabilen organik maddedir. Isınmak ve yemek pişirmek için ateş yakmak için kullanılan odun, bitki materyalleri ve hayvan gübresi içerebilir.

PELLETLER NE İÇİN KULLANILIR?

Isınma, pişirme, kazan ve enerji santrallerinde odun kömürü, yakacak odun, petrol ve gaz yerine pelletler kullanılabilir.

PELLETLER NEDEN GÜÇLÜDÜR?

Pellet formunda biyokütle kullanmanın avantajı, enerji yoğunluğudur. Bu, belirli bir miktarda malzemede depolanabilen enerji miktarını ifade eder.

Biyokütleyi oluşturan odun ve odun yongaları ve talaş gibi artıklar kendi başlarına yüksek enerji yoğunluğuna sahip değildirler. Örneğin bir kilogram odun kömür, dizel veya uranyum gibi yakıtlara kıyasla çok az enerji depolar.

Bununla birlikte, orman endüstrisi artıklarını bir pellet halinde sıkıştırarak, biyokütle önemli ölçüde daha fazla enerji yoğun hale gelir. Pelletler ayrıca çok düşük nem içeriğine sahip olabilir, bu da onlara yüksek bir yanma verimliliği sağlar – bu, enerji üretiminde önemli bir özelliktir.